1984 – podvojný deník
1984 – rozbor uměleckého textu
1984 – rozbor uměleckého textu (2)
1984 – rozbor uměleckého textu (3)
Alchymista – rozbor uměleckého i neuměleckého textu
Audience – rozbor uměleckého i neuměleckého textu
Bílá nemoc – rozbor uměleckého textu
Bílá nemoc – rozbor uměleckého textu (2)
Bílá nemoc – rozbor uměleckého textu (3)
Bylo nás pět – rozbor uměleckého textu
Černý kocour – analýza uměleckého textu
Charakteristika neuměleckého textu (funkční styly)
Deset malých černoušků – rozbor textu
Divá Bára – rozbor uměleckého textu
Doktor Kazisvět – rozbor uměleckého textu
Edison – rozbor uměleckého textu
Evžen Oněgin – rozbor uměleckého textu
Jablko z klína – rozbor uměleckého textu
Jablko z klína – rozbor uměleckého textu (2)
Jak rozebrat neumělecký text
Jak rozebrat umělecký text
Jméno růže – rozbor uměleckého textu
Josefova žena – rozbor neuměleckého textu
Král Krysa – rozbor uměleckého textu
Krysař – rozbor uměleckého textu
Kytice – Zlatý kolovrat – rozbor uměleckého textu
Máj – rozbor uměleckého textu
Máj – rozbor uměleckého textu (2)
Malé dívce – rozbor uměleckého textu
Maus (souborné vydání) – rozbor díla
Médeia – rozbor uměleckého a neuměleckého textu
Obsluhoval jsem anglického krále – rozbor textu
Oněgin byl Rusák – rozbor uměleckého textu
Pan Kaplan má třídu rád – rozbor textu a díla k maturitě
Petr a Lucie – rozbor textu ukázky z knihy
Po nás ať přijde potopa! – rozbor uměleckého textu
Povídky z jedné kapsy – rozbor uměleckého textu
Povídky z jedné kapsy – rozbor uměleckého textu (2)
Povídky z jedné kapsy – rozbor uměleckého textu (3)
Přívlastek – rozbor v barokním kázání – seminární práce
Proměna – popis úryvků (ukázek)
Romeo a Julie – analýza neuměleckého textu
Romeo a Julie – analýza uměleckého textu
Romeo a Julie – rozbor uměleckého textu
Romeo, Julie a tma – rozbor díla (7)
Směšné lásky – rozbor uměleckého textu
Stařec a moře – rozbor postavy starce Santiaga
Stařec a moře – rozbor uměleckého textu
Stařec a moře – rozbor úryvků (uměleckého textu)
Těžká hodina – rozbor uměleckého textu
Torzo naděje – rozbor uměleckého textu
Tyrolské elegie – rozbor uměleckého textu
Velikonoce bez mlácení žen – analýza neuměleckého textu
Vyhoďme ho z kola ven – rozbor textu
Vyhoďme ho z kola ven – rozbor textu (2)
Žert – rozbor uměleckého textu
Ztracený symbol – rozbor díla (2)