Americká literatura za realismu – umělecký směr
Anglický realismus – umělecký směr – literatura
Avantgarda
Baroko v literatuře
Baroko ve světě i v Čechách
Básnické směry přelomu 19. a 20. století v české literatuře
Beat generation – beatnici – beatová generace
Beat generation a Allen Ginsberg
České drama – literatura
Český naturalismus
Český realismus – 4. etapa národního obrození
Český romantismus – 3. fáze národního obrození
Demokratický proud
Děti v literatuře, dětský pohled, tematika dítěte
Evropský humanismus a renesance, Romeo a Julie
Expresionismus
Expresionismus – umělecký směr – literatura
Fauvismus
Francouzský realismus – umělecký směr – literatura
Humanismus a renesance v evropské a české literatuře
Humanismus a renesance v evropské a české literatuře
Humanismus v Čechách
Impresionismus, symbolismus a dekadence v literatuře
Katolicky orientovaná literatura
Klasicismus a osvícenství, preromantismus – literatura
Klasicismus, osvícenství, preromantismus – literatura
Klasicismus, osvícenství, preromantismus – literatura (2)
Kritický realismus – literární směr
Kubofuturismus
Levicově orientovaná literatura
Levicový proud – literatura
Literární moderna ve světové literatuře – literatura
Literární směry a epochy (podrobný přehled)
Magický realismus
Moderní literární směry
Neorealismus a existencionalismus
Norská a švédská literatura za realismu – umělecký směr
Osamelí bežci – skupina básníků – literatura
Osvícenství
Osvícenství, klasicismus, preromantismus – literatura
Počátky realismu v české literatuře – umělecký směr
Pražští Němci
Přehled literárních epoch a směrů
Přehled literárních směrů
Přehled literárních směrů a žánrů – literatura
Přehled realismu v literatuře
Prokletí básníci
Prokletí básníci a umělecké směry konce 19. století
Psychologická próza
Realismus – umělecký směr – literatura
Realismus a jeho podoby v literatuře 20. století
Realismus a naturalismus v české literatuře
Realismus a naturalismus ve světové literatuře
Realismus v Anglii
Realismus ve Francii
Renesance a humanismus v evropské literatuře
Renesance v Anglii – umělecký směr
Renesance v Čechách – umělecký směr
Renesance v Itálii – umělecký směr
Renesance ve Francii – umělecký směr
Renesance ve Španělsku – umělecký směr
Renesance ve světové a české literatuře
Romantický x Realistický hrdina – literatura
Romantismus – umělecký směr – literatura
Romantismus – umělecký směr – literatura (2)
Romantismus v české literatuře
Romantismus ve světové literatuře
Ruralisté, ruralismus
Ruská a anglická literatura
Ruský realismus – literatura
Ruský realismus – umělecký směr – literatura
Secese, symbolismus – umělecký směr – literatura
Světová renesance a humanismus
Světová renesance v literatuře
Světová renesance v literatuře (2)
Světová renesance v literatuře (3)
Umělecké a myšlenkové směry v próze 1. pol. 20. st.
Vitalismus
Vliv osvícenství a preromantismu na národní obrození