Absurdní drama
Administrativní funkční styl
Alegorie (jinotaj)
Aliterace
Almanach Máj
Amfiteátr
Anafora
Anticharta 77
Antiutopie (dystopie či kakotopie)
Archaismy
Autobiografický román
Bajka
Balada
Biografický román
Budovatelský román
Bukolický román
Bulletin
Časopis Česká Thálie
Časopis Hlas národa (Pokrok)
Časopis Life
Časopis Rozhledy
Černý humor
Česká expedice
Chronologický děj
Cyklostyl
Cynismus
Dadaismus
Dělení lyriky podle tématu
Detektivní román
Deus ex machina
Dialekt
Dialog
Divadla malých forem
Dívčí román
Dobrodružný román
Drama
Dramatik
Druhy rýmů
Dystopický román
Edice Popelnice
Edice Pražská imaginace
Epika
Epistolární román
Epiteton
Epizeuxis
Erotický a pornografický román
Eufemismus
Exilová literatura
Existencialismus
Experimentální próza
Expresivní výrazy (expresiva)
Fantasy román
Fejetonistická trojka
Filozofický román
Fraška
Furiant
Futurismus
Gotický román
Grafický román
Groteska
Historický román
Hnutí Omladina
Hororový román
Host do domu (časopis)
Hovorová řeč
Humoristický román
Humoristický román
Hyperbola (nadsázka)
Ich-forma
Idealizace
Imaginativní próza
Iniciační román
Interpunkce
Inverze
Ironie
Jednoaktovka
Kabaret
Kapitola
Klíčový román
Kolportážní román
Komedie
Kompozice díla
Kompoziční postupy v literatuře
Kontrast
Konzumní literatura
Kritika a literární kritici
Kronika
Kubismus
Legenda
Libreto
Lingvistika
Literární listy
Literární underground
Lyrický subjekt
Lyrika
Melodrama
Metafora
Metonymie
Milostná lyrika
Monolog
Muzikál
Nakladatelství Československý spisovatel
Nářečí
Národní listy
Naturalistický román
Neologismy
Nízká literatura
Nobelova cena
Nonsensová poezie
Novela
Nový román
Občanské fórum
Obrazná pojmenování (tropy)
Opera
Opereta
Oxymóron
Pentalogie
Perifráze
Personifikace
Pikareskní román
Podobenství
Poetismus
Poezie
Politický román
Poválečná a legionářská literatura
Povídka
Pragmatismus
Pravidla českého pravopisu
Pražští Němci
Přírodní lyrika
Přirovnání
Profesní román
Proletářská poezie
Prolog
Propagandistická hesla
Protiválečná literatura
Próza
Prozaik
Psychologický román
Pulitzerova cena
Realistické drama
Realistický román
Řečnický funkční styl
Rekatolizace
Replika
Reportážní román
Retrospektivní děj
Revolver Revue (časopis)
Román
Román o bloudovi
Román rodinného života
Román s tajemstvím
Román ve verších
Román ztracených iluzí
Román-fejeton
Román-řeka
Romanopisec
Románová kronika
Rytířský román
Sarkasmus
Satira
Sci-fi román
Science fiction v literatuře (sci-fi)
Sentimentalismus
Sentimentální román
Sixty-eight publishers
Skupina 42
Skupina Ohnice
Slang
Slohový útvar
Slovní zásoba
Sociální a společenská próza
Sociální román
Spisovná řeč
Společenský román
Sturm und Drang (Bouře a vzdor)
Surrealismus
Svaz českých spisovatelů
Symboly
Synestezie
Tetralogie
Tragédie
Trilogie
Unanimismus
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Utopický román
Venkovský román
Verš
Vokno (časopis )
Volný verš
Vulgarismus
Vypravěč reflektor
Vysoká literatura
Vývoj dramatu od starověku do konce 19. století
Vývojový román
Zásada tří jednot
Zdrobněliny
Zvukové básnické prostředky